Temas Global kurucu ve yöneticileri, geçmişte kazandıkları bilgi ve tecrübeyi bir araya getirerek, marketing ve Ar-Ge faaliyetlerini bir arada barındıracak bir üst yapı oluşturmaya karar verdiler ve böylece Temas Global şirketi kuruldu.

Tülay Güngör

Tülay Güngör

Strateji ve Yönetim